top of page
Ara
  • Yazarın fotoğrafıAsil İstanbul OSGB

Emek yoğun bir sektör olan tarım sektöründe risk faktörlerinin en aza indirilmesi için politika ve tedbirler nelerdir?

Tarım sektörüne yönelik politika ve tedbirleri genel olarak;


• Tüm tarım işverenlerine ulaşılan bir sistemin kurulması ve bu sistemin İSG açısından kullanılabilir olması, sistemin sektörde iş kazalarını ve meslek hastalıklarını önleme noktasında işlevselliğinin artırılması,

• Tarım sektöründe çalışanlara yönelik araştırma ve geliştirme faaliyetlerinin artırılması

• Tarım sektörlerinde işverenlere, çalışanlara, İSG profesyonellerine yönelik bilgilendirme ve farkındalık artırma faaliyetlerinin artırılması

• Mesleki eğitim uygulamalarında İSG konusunda işbirliklerinin devam ettirilmesi,

• Mevsimlik çalışanların çalışma ve yaşam koşullarının iyileştirilmesi ve geliştirilmesi,

• Tarım sektöründe en fazla iş kazası ve meslek hastalıklarına neden olan makineler, pestisitler vb. konularda farkındalıkların artırılması, üreticilere ulaşılarak üretimden itibaren sağlık ve güvenliğin ön planda tutulması noktasında çalışmaların yürütülmesi şeklinde sıralanabilir.

1 görüntüleme0 yorum

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page