top of page
Ara
  • Yazarın fotoğrafıAsil İstanbul OSGB

İşyerinde görevlendirilecek çalışan temsilcisi sayısı nasıl belirlenir?

  • İki ile elli arasında çalışanı bulunan işyerlerinde bir,

  • Elli bir ile yüz arasında çalışanı bulunan işyerlerinde iki,

  • Yüz bir ile beş yüz arasında çalışanı bulunan işyerlerinde üç,

  • Beş yüz bir ile bin arasında çalışanı bulunan işyerlerinde dört,

  • Bin bir ile iki bin arasında çalışanı bulunan işyerlerinde beş,

  • İki bin bir ve üzeri çalışanı bulunan işyerlerinde altı çalışan temsilcisi bulunmalıdır.

0 görüntüleme0 yorum

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page