top of page

İş Güvenliği Uzmanlığı

HİZMETLERİMİZ > İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI

İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI HAKKINDA

Asil İstanbul OSGB İş Güvenliği Uzmanları, iş yerlerinde meydana gelebilecek tehlikeleri ve riskleri belirler, önlemek için stratejiler geliştirir, çalışanları bu konuda eğitir ve sağlık ve güvenlik düzenlemeleri ile uyumu sağlar. Bu hizmetlerin sağlanması, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu'na uygun olarak gerçekleşir ve bu kanuna göre işverenler, iş yerlerinde iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini sağlamakla yükümlüdür.

İş Güvenliği Uzmanı hizmetlerinin önemi, iş yerinde sağlıklı ve güvenli bir ortamın sürdürülmesinde yatar. Bu, iş yerinde verimliliği ve moralini artırabilir, işverenin hukuki sorumluluklarını azaltabilir ve işçilerin sağlığını ve güvenliğini koruyabilir.

Depoda Çalışmak

100+

İş Ortağı

Asil İstanbul OSGB, müşterilerinin ihtiyaçları doğrultusunda hedeflerine uygun çözümler üretmektedir.

Adsız(1000×1000piksel)KopyasıKopyasıKopyasıKopyası Kopyası Kopyası (3).png

İş Güvenliği Uzmanı, çalışma alanında sağlığı ve güvenliği korumak için görevlidir. Bu uzmanlar, işverenlere ve çalışanlara sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı sağlamak için gereken yönergeleri, politikaları ve prosedürleri belirler ve uygular. İş güvenliği uzmanlarının görevleri genellikle risk değerlendirmeleri yapmak, tehlikeli durumları tespit etmek ve bunların önlenmesi için stratejiler geliştirmek, iş güvenliği eğitimleri vermek ve düzenlemelerle uyumu sağlamaktır.

bottom of page