top of page

İşyeri Hekimi

HİZMETLERİMİZ > İŞYERİ HEKİMİ

İŞYERİ HEKİMİ HAKKINDA

Bir işyerinde çalışanların sağlık ve güvenliğini korumak ve geliştirmek için bir işyeri hekimi bulundurmak önemli bir ihtiyaçtır. İşyeri hekiminin temel görevi, iş yerindeki sağlıkla ilgili konuları denetlemek, iş sağlığı ve güvenliği önlemlerini planlamak ve uygulamak ve çalışanların sağlık durumunu takip etmektir.

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununa göre, belirli sayıdaki çalışanı olan tüm işyerlerinin işyeri hekimi hizmeti alması zorunludur. Bu kanun, çalışanların sağlık ve güvenliğini sağlamak amacıyla işverenlerin belirli yükümlülüklerini belirler. İşyeri hekimi, bu yükümlülüklerin yerine getirilmesinde önemli bir rol oynar.

Hastane Koridorunda Doktor

100+

İş Ortağı

Asil İstanbul OSGB, müşterilerinin ihtiyaçları doğrultusunda hedeflerine uygun çözümler üretmektedir.

Adsız(1000×1000piksel)KopyasıKopyasıKopyasıKopyası Kopyası Kopyası (3).png

İşyeri hekimi, işyerindeki çalışanların sağlık ve güvenliğini sağlamak için çok çeşitli görevler üstlenir. Bu görevler arasında, işyerindeki sağlık risklerini değerlendirmek, çalışanların sağlık durumunu takip etmek, sağlıkla ilgili eğitim ve bilinçlendirme çalışmaları yürütmek ve acil durum planlarını geliştirmek ve uygulamak yer alır.

İşyeri hekiminin hizmetlerinin önemi, çalışanların sağlığının ve güvenliğinin korunmasında yatar. Sağlıklı ve güvenli bir iş ortamı, çalışanların performansını ve verimliliğini artırır, işgücü kayıplarını azaltır ve işyerinin genel başarısına katkıda bulunur.

bottom of page