top of page

İşyeri Ortam Ölçümleri

HİZMETLERİMİZ > İŞYERİ ORTAM ÖLÇÜMLERİ

İŞYERİ ORTAM ÖLÇÜMLERİ HAKKINDA

İSG mevzuatına göre işletmeler iş yeri ortam ölçümlerini yapmakla yükümlü olmaktadır. Çalışanların iş yerinde kullanılan ve bulunan maddelerin zararlı etkilerinden korunması gerekmektedir. Gerekli kontrol, ölçüm ve araştırmanın yapılması ile birlikte değerlendirme sonuçları saklanmaktadır. Denetimlerde iş yeri ortam ölçümlerine dair sonuçlar istenmektedir. İş yeri ortam ölçümleri ile birlikte güvenli bir çalışma ortamı sağlanmaktadır.

Profesyonel ekipmanlar kullanılarak gerçekleştirilen iş yeri ortam ölçümleri, potansiyel soyut ve somut tehlikeleri vermektedir. Ölçümlerde tespit edilen risklere karşı gerekli önlemlerin alınması için fırsat vermektedir. İş yeri ortamında bulunan titreşim, gürültü, aydınlatma, toz v.b. etkenlerin analizi yapılmaktadır. İşverenler, iş yeri ortam ölçümlerinin yapılmasından sorumlu olmaktadır. Asil İstanbul OSGB profesyonellerince ihtiyaç doğrultusunda yapılması gereken iş yeri ortam ölçümleri belirlenerek yapılması sağlanır.

Adsız tasarım (3).png

100+

İş Ortağı

Asil İstanbul OSGB, müşterilerinin ihtiyaçları doğrultusunda hedeflerine uygun çözümler üretmektedir.

Adsız(1000×1000piksel)KopyasıKopyasıKopyasıKopyası Kopyası Kopyası (3).png

İşyeri ortam ölçümü raporu hazırlanırken parametreler, aşama ve metot belirlenmektedir. Ölçümü yapan uzman kişiler, ölçüm sonuçlarını raporda kullanmaktadır. Daha önce yürütülen ölçüm sonuçlarından rapor hazırlarken faydalanılmaktadır. İş yeri yetkilisi, ölçüm yapılacak bölümlerde inceleme gerçekleştirmektedir. Nem, yürütülen işler, aydınlatma kaynakları ve değişken malzeme gruplarına, raporda yer verilmektedir.

İşyeri ortam ölçümüne başlamadan önce ölçümün nasıl yürütüleceği hususunda bilgilendirme yapılmaktadır. Ortam ölçüm cihazları, kullanım talimatlarına uygun bir şekilde kullanılmaktadır. İş yeri ortam ölçümü sonucunda kayıt formu hazırlanarak rapor oluşturulmaktadır.

Çalışma ortamının gözetimi yapılması gerektiğinden, iç ortam ölçümleri zorunlu olarak yapılmaktadır. İş yeri ortam ölçümlerinin zorunlu olduğu, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun 10. maddesinde belirtilmektedir. İşverenler ölçüm sonuçlarının bulunduğu elektronik ve basılı kayıtları, denetimlerde istenmesi durumunda göstermek için saklamaktadır. İş yeri ortam ölçümüne dair test ve analiz kayıtları, ilgili mevzuata uygun süreler ile yenilenmektedir.

bottom of page