top of page

Kapalı Kısıtlı Alan Eğitimi

HİZMETLERİMİZ > KAPALI KISITLI ALAN EĞİTİMİ

KAPALI ALANDA ÇALIŞMA HAKKINDA

Bir veya birden fazla kişinin girebileceği kadar geniş, içerisinde rahatça hareket etme ve çalışma imkânının genelde kısıtlı olduğu, doğal havalandırmanın yeterli olmadığı, sürekli olarak çalışmanın veya kalmanın riskli olduğu, yanıcı ve/veya zehirli gazların birikme ihtimalinin fazla olduğu alanlar, kapalı alan olarak nitelendirilmektedir.
 

Kapalı alanlara örnek olarak;katı atık tankları siloları, kazanlar, kanalizasyon şebekeleri, boru hatları, yeraltı vana istasyonları ve her çeşit depolama tankı verilebilir.

kapalı_alanda_çalışma.jpg

Kapalı alanda çalışırken, alanda yanıcı madde olup olmadığı, oksijen seviyesi ve ortam ısısı konusunda bilgi sahibi olunmalıdır. Tehlikeli gazların havalandırma yoluyla uzaklaştırılması için kapalı alanın kapısının veya açılabilir kısımlarının açılması ve havanın içeri girmesi sağlanmalıdır. Bir kişi mutlaka dışarıda bulunmalı; kapalı alanda çalışan, dışarıdaki kişilerle iletişim halinde olmalıdır.

Çalışılacak alanın tehlikelerden arındırıldığından emin olunmadan çalışılmamalıdır.

Eğer çalışılacak alanda çabuk yanabilen buhar ya da duman benzeri madde riski var ise, kıvılcım çıkaran aletler kullanılmamalıdır. Kapalı alana giriş ve çıkış noktalarına eşya, malzeme, iş aletleri vb. şeyler yığılarak giriş çıkış engellenmemelidir. Herhangi bir acil duruma karşı, kapalı alanın içerisinde sağlık ekibine ve saha şefine ulaşabilecek şekilde acil durum telefonu bulundurulmalıdır. Ayrıca çalışma yapacak olan personelin konu ile ilgili yeterli tecrübeye sahip olması çok önemlidir. Çalışma alanında yapılacak işe uygun tipte kişisel koruyucu donanımların kullanılması sağlanmalı ve içeride mümkün olduğunca kısa bir süre kalınmalıdır.

100+

İş Ortağı

Asil İstanbul OSGB, müşterilerinin ihtiyaçları doğrultusunda hedeflerine uygun çözümler üretmektedir.

KAPALI ALANDA ÇALIŞMA EĞİTİMİ

Kapalı alanda çalışma eğitimi; 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik kapsamında az tehlikeli, tehlikeli ve çok tehlikeli işlerde çalışanlar için uygulanmaktadır.

kapalı_alanda_çalışma.jpg

Kapalı alanda çalışma eğitiminin amacı; çalışanlarımızı iş sağlığı ve güvenliği konularında bilgilendirerek, bu alandaki hataları minimuma indirmek, daha güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı sağlamak, çalışanları çalışma ortamından kaynaklanan sağlık ve güvenlik risklerine karşı korumak, çalışanların sağlık ve güvenliğini periyodik olarak takip ve kontrol etmek suretiyle daha verimli bir iş ortamı sağlamaktır.

Kapalı alanda çalışma eğitimi kapsamında; kapalı ve sınırlandırılmış alan tanımı, başlıca tehlike kaynakları, yanma, parlama, boğulma, zehirlenme vb. tehlike bilgileri, sınırlandırılmış alanlarda çalışma güvenliğinin sağlanması, giriş öncesi ölçümler, kullanılacak malzeme ve ekipmanlar, iş izin prosedürleri, mücadele malzeme ve ekipmanları, ilk yardım ve yangın söndürme bilgisi, kapalı alana giriş planlaması, kapalı alanlarda tehlikeleri

tanımlama ve kapalı alanlar risk değerlendirmesi, kapalı alanlara giriş izinleri, kapalı alan kurtarma ve çalışma prosedürleri, kapalı alan kurtarma ekipmanları ve kapalı alan haberleşme yöntemleri, koruyucu ekipmanlar ve cihazlar malzeme kontrolü, kapalı alanlara giriş öncesi enerjinin izolasyonu yöntemleri, kapalı alanlara giriş çıkışlarda uygulanması gereken prosedürler, atmosferik test, yanıcı ve patlayıcı ortamlar ile ilgili genel prosedürler ve bilgiler, kapalı alanlarda çalışmalarda havalandırma yöntemleri, kapalı alanlarda tripod kullanımı konuları yer almaktadır.

bottom of page