top of page

Patlamadan Korunma Dökümanı

HİZMETLERİMİZ > PATLAMADAN KORUNMA DÖKÜMANI

PATLAMADAN KORUNMA DÖKÜMANI HAKKINDA

Basında veya medya organlarında hemen hemen her gün bir işyerinde gerçekleşen patlama veya yangın haberlerini çok sık olarak görmekteyiz. Gerek patlama, gerekse de yangınlar işyerlerinde üretimin ve hizmetin kısmen veya tamamen durmasına, çalışanların işini yitirmesine, çok daha da önemlisi telafisi mümkün olmayan maddi ve manevi hasarlara neden olabilmektedir.

Çoğu zaman çalışanların ölüm veya yaralanmalarına da sebep olan bu olaylar aslında önemli ve büyük bir sorundur. Bu bakımdan iş sağlığı ve güvenliği mevzuatımızda da işyerlerinde olası bir patlamanın/yangının önüne geçebilmek adına ciddi düzenlemeler yapılmıştır.

Adsız tasarım (5).png

30.04.2013 tarih ve 28633 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan "Çalışanların Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Korunması Hakkında Yönetmelik" ile 6331 sayılı Kanun kapsamında olan ve herhangi bir bölümünde patlama olasılığı bulunan işyerlerinde “Patlamadan Korunma Dokümanı” hazırlanması zorunlu hale getirilmiştir.Bu kapsamda patlamadan korunma dokümanı "TS EN 60079-10-1:2009 Patlayıcı ortamlar- Bölüm 10-1: Tehlikeli bölgelerin sınıflandırılması-Patlayıcı gaz atmosferler ve TS EN 60079-10-2 Patlayıcı ortamlar- Bölüm 10-2: Tehlikeli bölgelerin sınıflandırılması-Yanıcı toz atmosferler" maddesine göre hazırlanmaktadır.

100+

İş Ortağı

Asil İstanbul OSGB, müşterilerinin ihtiyaçları doğrultusunda hedeflerine uygun çözümler üretmektedir.

Yangın hortumu

PATLAMADAN KORUNMA DÖKÜMANININ HAZIRLANMASI

Patlamadan korunma dokümanı hazırlanırken; patlama risklerinin belirlenmesi, risklerin değerlendirilmesi, tehlikeli alan hesaplaması ve sınıflandırması, tehlikeli alana göre asgari gereklerin belirlenmesi, çalışma alanı durumu ve cihazların uygunluk kontrolü ile alınacak önlemlerin belirlenmesi aşamaları izlenir.

Patlamadan korunma dokümanında temel olarak kimyasal maddelerin özellikleri, patlama riskinin değerlendirilmesi, tutuşturucu kaynaklar, havalandırma özellikleri, tehlikeli bölgelerin sınıflandırılması, elektriksel teçhizatın gözden geçirilmesi, patlayıcı ortam oluşmasını önleme ve patlamanın etkisinin azaltılması konuları yer almaktadır.

Bir patlamadan korunma dokümanında yukarıda bahsedilen konuların yanında, patlama risklerinin değerlendirilmesi, patlama olaylarına karşı acil eylem planı, patlama risk analizi ve tehlikeli bölge çizimleri de yer alır.

 

Böylesine detaylı bir çalışma gerektiren ve sonuçları itibariyle hassas olan bir konuda hem işverenlerin hem de çalışanların gerekli bilinci kazanmış olmaları gerekmektedir. Çalışanlarınız ve işyerinizin patlama gibi öngörülemeyen durumlara karşı hazırlıklı olması için

Asil İstanbul OSGB olarak profesyonel ekibimizle her zaman yanınızdayız.

bottom of page