top of page

Risk Analizi ve Değerlendirme

HİZMETLERİMİZ > RİSK ANALİZİ ve DEĞERLENDİRME

RİSK ANALİZİ ve DEĞERLENDİRME HAKKINDA

Risk analizi, bir işyerindeki potansiyel tehlikelerin tanımlanması, bu tehlikelerin sonuçlarının değerlendirilmesi ve gerektiğinde riskleri kontrol altına almak için önlemler alınmasıdır. Bu süreç, işyerlerinde daha güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı yaratmayı hedefler.

Risk Analizi, Asil İstanbul OSGB tarafından gerçekleştirilen spesifik bir risk analiz sürecidir.

risk_analizi.jpg

100+

İş Ortağı

Asil İstanbul OSGB, müşterilerinin ihtiyaçları doğrultusunda hedeflerine uygun çözümler üretmektedir.

Adsız(1000×1000piksel)KopyasıKopyasıKopyasıKopyası Kopyası Kopyası (3).png

Risk analizi, işyerindeki potansiyel tehlikelerin sistematik bir şekilde değerlendirilmesini sağlar. Bununla birlikte, olası kazaların önlenmesi ve çalışanların sağlık ve güvenlik standartlarının korunması açısından büyük öneme sahiptir. Risk analizi sayesinde işyerindeki riskler azaltılabilir, kazaların sayısı ve ciddiyeti azaltılabilir ve işyeri maliyetleri düşürülebilir.

bottom of page