top of page

Yangın Eğitimleri

HİZMETLERİMİZ > YANGIN EĞİTİMLERİ

YANGIN EĞİTİMLERİ HAKKINDA

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından 30.06.2012 tarihli ve 28339 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 6331 sayılı İş sağlığı ve Güvenliği Kanunu'nun 11'inci maddesinin (1) c bendinde, "acil durumlarla mücadele için işyerinin büyüklüğü ve taşıdığı özel tehlikeler, yapılan işin niteliği, çalışan sayısı ile işyerinde bulunan diğer kişiler dikkate alınarak; önleme, koruma, tahliye, yangınla mücadele, ilk yardım ve benzeri konularda uygun donanıma sahip ve bu konularda eğitimli yeterli sayıda kişiyi görevlendirilir, araç ve gereçleri sağlanarak eğitim ve tatbikatlar yaptırılır ve ekiplerin her zaman hazır bulunmaları sağlanır" ibaresi yer almaktadır.

yangın_eğitimi.jpg

Ayrıca 19.12.2007 tarihli ve 26735 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Binaların Yangında Korunması Hakkında Yönetmelik” ve Bakanlar Kurulu’nun 10.08.2009 gün ve 2009/15316 sayılı kararı ile Resmi Gazete’nin 09.09.2009 gün ve 27344 sayılı sayısında yayımlanan “Binaların Yangında Korunması Hakkında Yönetmelik”; işyerlerinin yangın güvenliği ekipleri oluşturarak, bu ekiplere gerekli yangın eğitimi vermelerini ve uygulamalı yangın tatbikatlarını senede en az 1 defa olacak şekilde yaptırmalarını zorunlu kılmaktadır.

Tüm işletmeler çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde 30 çalışana, tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde 40 çalışana ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde 50 çalışana kadar; arama, kurtarma ve tahliye ile yangınla mücadele konularının her biri için uygun donanıma sahip ve özel eğitimli en az 1 çalışanını destek elemanı olarak görevlendirmek zorundadır. İşyerinde bu sayıları aşan sayılarda çalışanın bulunması halinde, tehlike sınıfına göre her 30, 40 ve 50’ye kadar olan çalışan için birer destek elemanı daha görevlendirilmesi gerekmektedir.

100+

İş Ortağı

Asil İstanbul OSGB, müşterilerinin ihtiyaçları doğrultusunda hedeflerine uygun çözümler üretmektedir.

YANGIN EĞİTİMLERİ AMAÇ ve KAPSAMI

Yangın eğitimlerinde amaç; mevcut Binaların Yangından Korunması Hakkındaki Yönetmelik kapsamında kurum ve kuruluşlarda görev yapan tüm personelin her türlü yapı, bina, tesis ve işletmelerde muhtemel çıkabilecek yangın olaylarının önlenmesi için gerekli koruyucu önlemleri almasını sağlamak, yangın esnasında söndürme ve kurtarma tekniklerini uygulatmak, mevcut personeli yangın güvenliği konusunda bilgilendirmek ve bilgilerini beceriye dönüştürmek, yangın anında kullanılacak koruyucu teçhizat ile söndürme malzeme ve cihazlarını çalışanlara tanıtmak, olası bir yangın felaketinde yangın söndürme tekniklerini ve bina – tesis tahliye işlemlerini öğretmektir.

yangın_eğitimi.jpg

Ayrıca 19.12.2007 tarihli ve 26735 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Binaların Yangında Korunması Hakkında Yönetmelik” ve Bakanlar Kurulu’nun 10.08.2009 gün ve 2009/15316 sayılı kararı ile Resmi Gazete’nin 09.09.2009 gün ve 27344 sayılı sayısında yayımlanan “Binaların Yangında Korunması Hakkında Yönetmelik”; işyerlerinin yangın güvenliği ekipleri oluşturarak, bu ekiplere gerekli yangın eğitimi vermelerini ve uygulamalı yangın tatbikatlarını senede en az 1 defa olacak şekilde yaptırmalarını zorunlu kılmaktadır.

Tüm işletmeler çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde 30 çalışana, tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde 40 çalışana ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde 50 çalışana kadar; arama, kurtarma ve tahliye ile yangınla mücadele konularının her biri için uygun donanıma sahip ve özel eğitimli en az 1 çalışanını destek elemanı olarak görevlendirmek zorundadır. İşyerinde bu sayıları aşan sayılarda çalışanın bulunması halinde, tehlike sınıfına göre her 30, 40 ve 50’ye kadar olan çalışan için birer destek elemanı daha görevlendirilmesi gerekmektedir.

Yangın eğitimi kapsamında; Yanma Oluşumunda Oksijenin Rolü, Yanmanın Çeşitleri, Yanmadaki Ürünler, Yangın Nedir?, Yanmanın Tarifi, Yangının Oluşum Safhaları, Yangının Sınıfları, LPG ve Doğal Gaz Yangınları ve Korunma Usulleri, Kimyasal ve Tehlikeli Maddelerde Yangınla Mücadele, Yangının Çıkış Sebepleri, Yangının Etkenleri, Yangın Türleri, Bina Yangın Ekipleri ve Görevleri, Yangın Söndürme Maddeleri, Yangın Söndürme Cihazlarının Çeşitleri, Yangın Söndürme Cihazlarının Kullanılması, Bakım ve Kontrolü, Yangın Anında Hareket Tarzları, Yangın İhbar Usulleri ve Sonrası Yapılacaklar, Acil Eylem Planları, Yangından Korunma Giysileri ve Teçhizatları konuları işlenmektedir. Yangın, ne zaman ve nasıl ortaya çıkacağı kestirilemeyen ancak kontrol edilemediğinde sonuçları çok ağır olan bir felakettir.
Böyle bir felakete karşı işyerinizin ve çalışanlarınızın daima hazır olması için, siz de Asil İstanbul OSGB'nin profesyonel ekibinden destek alın.

bottom of page